HABER VE DUYURULAR

İşçinin Sağlık Gerekçesi ile Raporlu Olduğu Süreye İlişkin Savunması Alınmalı Mı?

Bilindiği üzere; 4857 Sayılı İş Kanunu 25/I-b hükmü düzenlemesi gereğince; işçinin sağlık gerekçesi ile raporlu olduğu sürenin ihbar sürelerini altı hafta aşmasından sonra işverenin işçinin iş akdini fesih hakkı doğmaktadır.

Bu şekilde uygulanan fesih neticesinde işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü doğmakla birlikte iş güvencesi hükümleri açısından konu irdelendiğinde fesih öncesi savunma alınmasının gerekli olup olmadığı hususu uzun süredir tartışılmakta, Yargıtay’ın farklı dairelerinin konuya ilişkin farklı kararları uygulamada belirsizliğe sebep olmaktaydı